Psikodrama Eğitimlerinin Önemi ve Amacı

Bu eğitimlerin amacı; psikodramanın yaratıcı ve etkinlik gerektiren ortamında, insanı insanla, insanı toplumla buluşturmayı hedeflerken, çağımız insanının kendini ve çevresini sorgulamasının ancak etkin, insancıl bir çaba ile; insanda var olan gizil gücün ortaya çıkması ile, gerçekleştirileceği ilkesini temel almaktadır. Bu bağlamda, bu eğitimler; birey, aile ve toplumu kendi yönelimleri doğrultusunda ele alarak uygulamaya katan çeşitli eğitsel ve gelişimi destekleyici programlar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Psikodramadaki eylem odağı iç dünyamızdaki gerçeklik algılarını benlik algılarını (anne, eş, evlat, arkadaş, çalışan… vb.) güçlü güçsüz yanlarıyla sahnelenerek yeniden yapılanmasını temin eder. Gerçeklik ve benlik algılarıyla ilgili bilinçlenmeyi ve bunların becerilere dönüşümünü kolaylaştırır. Çünkü sahneye çıkıp oyunu ve kendi gerçeğini oynayan protogonist ve ona yardımcı olan yardımcı benler(grup üyeleri), katarsisini (duygusal boşalımını) sağlıyor, arınıyor, olayları farklı açılardan görme olanağına kavuşup, çatışmaların diğer yönlerinin de farkına varabiliyor. Bunun sonucunda kendisine en uygun gelen, kendisinin en fazla içine sinen çözümü bulabiliyor. Grup üyeleri de ısınma ve rol oyunlarında bağımsızlık, bağımlılık çatışmalarına, frustrasyonlarına ilgi gösterildiğini, sorunlarının dinlendiğine ve çözümler üretilmeye çalışılması çabasını grup dinamiklerinin en canlı örnekleriyle tanık oluyor ve katkı veriyorlar. Grup üyelerinin bir bölümü için sorununu ortaya koymak ve oynamak rahat ve kolay olurken bir grup üyeler için bu durum-kendini ortaya koymak o kadar kolay değildir. Grup üyelerinin kişilik özellikleri ve grup dinamikleriyle karşılaşması yaşam içindeki iletişim ağlarının ve rol kişilerinin benzeridir. Psikodrama sahneleme sırasında güvenli ve etik bir evren (microkosmoz) içinde bireyin iç dünyasını derinliklerine de inme, ifade edilemeyen duyguların bulunmasını teşvik eden bir uygulamadır.

Bağımlılık ve Obezite Psikodrama Yaşantı Grupları

Her bağımlılık, kendi acınızla yüzleşip onu aşmayı bilinçsiz olarak reddetmekten kaynaklanır.

- Merih Ünsal DERE
Psikodrama

Diyabet ve Obezite, günümüzde yaygın bir sağlık sorunu olup, biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirmektedir. Diyet çabaları esnasında görülen kontrol kayıpları yeme bozuklukları riskini ve özellikle de tıkanırcasına yeme bozukluğu riskini artırmaktadır.Yeme Bozuklukları anoreksiya nervoza , bulimiya nervoza ve son yıllarda tanımlanan tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların içinde yer aldığı bir tanı grubudur. Bu hastalıklar ruhsal kaynaklıdır ve bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de ciddi ruhsal sorunlarla birliktedir.

Psikodrama teknikleri ile Obezite ve Diyabeti ele almak için, Moreno'nun rol kuramından faydalanmaktayız. Kişilerin duygusal yaşamındaki boşluklar, bir rol alanından diğerine geçiş yapmak yerine, daha ileri gidip başka bir rol alanına sıçrayarak ilerleme şeklinde olur.Böyle bir durumda kişi gelişim dönemlerine uygun roller almadığından ve bazı roller yaşanmadığından kaygılı ve aşırı derecede tedbirli davranışlar gösterebilir.

Koruyucu ruh sağlığı çerçevesinde düzenlediğimiz ''PSİKODRAMA ile OBEZİTE'' Grup Terapisi programımız birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere farklı aşamalarda ele alınır ve sağlıklı insanların obezitenin yol açtığı bir ruhsal probleme ve diyabete yakalanmalarını önleme veya organ yitimine uğramama rehabilitasyonuna kadar uzanır.

Bağımlılığa karşı, cesaret bu gruplarda hedef alınır. Kişinin yeterince kullanmadığı bu yetileri psikodrama yolu ile tedavi edilir.

Beslenme; anne karnında başlar ve yaşamın sonlandığı ana kadar devam eder. İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam sürebilmesi için, gerekli olan besin öğelerini de yeterli ve dengeli miktarda alıp, vücutta kullanabilmesi gerekir. Dolayısıyla beslenme yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Psikodrama ile Fayda Nasıl Sağlanır?

Psikodrama, eyleme dayalı içgörü kazanılmasını hedefleyen bir psikoterapi yöntemidir. “Anlatma yap!” SOMUTLAŞTIRMA ilkesi psikodrama yönteminin temelini oluşturur. Kendi gerçeğini eylem metoduyla keşfeden kişi, onu yeniden değerlendirme ve değiştirme gücüne sahip olur. Yaşayarak öğrenme değişimin kalıcılığını sağlar. Bu durum kişilerin yeme tutum ve davranışlarının düzenlenmesine de olanak sağlar.

Kimler Katılabilir? Kilo fazlası olanlar, aşırı kilolular, kilosunu arttırmak veya korumak isteyenler, beslenme bozukluğu ya da düzensizliği olanlar, beslenme tutumlarında değişiklik yapmak isteyenler, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenler programa katılabilir. Grubumuz sadece 20 yaş üstü yetişkinler içindir.

Uygulama Süreci 12 hafta sürecek olan grup psikoterapisi programı , Psikolog / Psikodrama Grup Terapisti ve Eğitmeni Merih Ünsal ve Diyabet /Obezite Uzmanı ve Hemşiresi, Sağlıklı Yaşam ve Diyabet /Aile Danışmanı Hatice Bilgili ile; haftada 1 gün 3 saat şeklinde PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI şeklinde ve Terapi süreciyle eş zamanlı olarak danışanlarımızın beslenme alışkanlıklarıyla ve yaşam yönetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve kişisel beslenme programlarını oluşturmalarını sağlamak amacıyla 10 hafta boyunca haftada 1 gün 2 saat teorik ve yaşam yönetimi Eğitim Uygulamaları ile birlikte yürütülecektir.

Grup Katılım Şartları Grup psikoterapisi başlamadan önce tüm katılımcılarla uzmanlarımızca ön görüşme yapılır. Katılımcıların grup sürecine uygunluğu değerlendirilir. Süreç hakkında bilgi verilir. Ön görüşmelerimiz ücrete tabi değildir. Ön görüşmelerden sonra belirlenen gruptaki danışanlarımızla 10 haftalık programa başlanacaktır.
Gruplar yaş ve bulunmuş oldukları sağlık durumlarına göre yapılandırılmaktadır.

Ön görüşme için uzmanlarından lütfen randevu alınız. İletişim için tıklayınız.