Yöntem Moreno’nun Evrene ve yaşama yaklaşımı, zengin duygu ve fantezi potansiyeli ile onun spontan, eylemci kişiliğinden unsurlar taşır. Öncelikle bireyin grup içinde gelişmesini ve iyileştirilmesini hedefleyen bir teknik ve yöntemlerden oluşur. Moreno, evrenin en gelişmiş canlı parçası olan insanda üç temel dinamiğin farkına varmıştır. Spontanlık, yaratıcılık ve eylem. Ona göre insan doğduğu günden bu yana yaşam boyunca belli rolleri alır ve onları oynamada bu güçleri kullanır. Her üç yeteneğin birbirini bütünleyerek normal bir gelişme ve olgunlaşmaya ulaşamamaları değişik ruhsal rahatsızlıkları doğurur. Doğal ve etkin bir gelişme aşamasında, insanın söz konusu bu üç yeteneği üzerinde çalışabilmesi gerekir. İşte bu nedenle psikodrama , kişilerin ilişkilerini, bu ilişkilerde yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını spontan bir biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlamaya çalışır.

Psikodrama Nedir

Moreno bu anlamda psikodramayı, İnsan doğasına en uygun gelişim ve iyileşim yöntemi olarak görür. Psikodrama , J.L. Moreno'nun tanımıyla, gerçeğin yeniden canlandırılmasıdır. Moreno, evrenin psikolojik bozuklukları "rol kuramı" içinde ele almıştır. Psikodramanın beş temel unsuru vardır. Sahne, protogonist, yönetici, yardımcı egolar ve grup. Protogonist, oyunu oynanan, üzerinde çalışılan kişidir. Ele alınan konunun sahnelendiği yer, sahnedir. Konu sahnelenmeden önce protogonist diğer grup üyeleri arasından kendi konusunu oynayacak kişileri seçer, bu kişilere yardımcı ego denir. Her psikodrama oturumu bir lider (psikodrama konusunda uzman olan bir psikodramatist) tarafından yönetilir.

Bir psikodrama oturumu 3 safhadan oluşur. Isınma, oyun, paylaşım.

  • Isınma: Grubun ve protogonistin yapılacak çalışmaya hazır ve istekli olması.
  • Oyun: Çalışmanın yapılması.
  • Paylaşım: Çalışma sonucunda tüm üyelerin bir araya gelerek yapılan çalışmayla ilgili geribildirimde bulunması.

Psikodrama teknikleri; aksiyon metotları, encounter(karşılaştırma) teknikleri, geliştirme oyunları, tiyatro oyunları, yapılandırılmış yaşantılar, sözsüz alıştırmalar olarak kullanılır . Bunları Moreno geliştirmiştir. Moreno ' dan sonra da yönlendirilmiş fantezi, psikosentez, duyumsal uyanıklık, Gestalt terapi, yaratıcı drama gibi alanlardan uyarlanmış fikirlerle gelişmeye devam etmektedir.

Psikodrama duygusal problem çözümünü içeren "protagonist merkezli " bir oyun biçimidir. Genellikle derin duygusal yaşantılara doğru gidiş söz konusudur. Çok kuvvetli bir teknik olan ‘’Rol Değiştirme’’ yi kullanarak iç görü kazanmaya, algıları değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürür. . Oturumlar grup üyelerinin duygularını ve kendi yaşantılarını aktardıkları bir paylaşımla sona erer.