NLP Nedir?

Neuro (nöro) - Linguistic (linguistik) - Programming (programlama); bir diğer ifade ile Beyin Dilini Programlama olarak tanımlanan NLP, insanları anlamak ve etkilemek için oluşturulan psikolojik yetilerdir. İnsanların nasıl mükemmel performans verdiklerini inceler. Kişinin bildiklerinden daha fazla esneklik, yaratıcılık ve daha fazla özgür davranışlar kazanması için kişiye fırsatlar sağlar.

NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. Bu süreçler kişide doğal olarak bilinçli veya bilinçsiz yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya (kastedilen, herkesin kendi arzu ettiklerine ulaşmasıdır) ulaşmak için, bu süreçler üzerinde kontrol sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemler, teknikler ve modelleri sunmaktadır.

NLP “Bireysel mükemmelliğin sanatı ve bilimi” ya da “21.yüzyılın başarı teknolojisi” olarak tanımlanabilir.
NLP bir bilimdir; çünkü 33 yıldır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları objektif olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır.
NLP bir sanattır; çünkü bahsedilen sistemlerin, modellerin ve tekniklerin bir bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır.
NLP bir teknolojidir; çünkü birçok model, teknik ve sistemi içinde barındıran bir alet çantasıdır.

NLP Eğitim

Yalnızca Bir Eğitim Kursundan Daha Fazlası
Süreç, hergün tüm grup için oturumların gerçekleşmesi ve günün geriye kalan kısmı sizin bireysel dersinizle tamamlanması şeklinde işleyecektir.

İletişim
Günümüz dünyasında herkes kaliteli iletişimden bahsediyor ancak bunun nasıl başarılacağından söz edilmiyor. NLP’ de öğreneceğiniz beceriler sizi daha etkin kılacak ve iletişimde ya da yaşamınızın her alanında özgüveninizi artıracaktır. Duyusal keskinliğinizi artırmayı öğrenmek size hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle ilgili yüksek kalitede bilgiye ulaşmanıza olanak verecektir. En iyi derecede iletişimin unsurlarını anlayacak; ikna etme ve etkilemenin belirli ve genel dil kalıplarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Motivasyon
Tepkileri, duyguları ve davranışları gerçek bir güdüsel enerji yaratmak için pratik yöntemler öğrenin. Amaçlarınızı tanımlamak, denemek ve de gerçekten kendi kendinizi gerçekleştirmenin nasıl bir his olduğunu keşfetmek için bunu NLP süreçleriyle bağlayın.

Mükemmellik
NLP, modelleme mükemmelliğinden gelir ve bu bağlamda süreçleri takip eder. İleri iletişim ve güdüsel beceriler yerli yerindeyken inançlar, değerler ve davranışlarda nasıl evrimsel bir değişiklik yaratabileceğinizi anlayacak ve kendi hayatınıza özenle mükemmellik stratejileri uygulayabilecek konumda olacaksınız.

Kişisel Etkinlik
Kişisel gelişiminize odaklanarak, hayatta istediğinizi başarmak için karşılaşacağınız diğer sonuçlarla işbirliği yapabilme yeteneğinizi artıracaksınız. İşin içinden çıkamamanıza neden olan ve performansınızı kısıtlayan davranış kalıplarını tanımlamayı öğrenecek, kendinizde ve diğerlerinde değişim yaratmak için güçlü NLP tekniklerinin kullanımında yetkin olun.

Değişim İçin Yaratıcı Teknikler
İnançlarımız davranışlarımızı belirler. Eğer düşünüş ve davranış tarzımızda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsak kendimizle ve dünyayla ilgili inançlarımızla iletişime geçmemiz gerekir. Doğru NLP becerilerini doğru zamanda kullanarak diğerleriyle birlikte başarılı bir biçimde çalışma metotlarıyla ilgilenerek daha derin düzeyde işleyen yaratıcı NLP tekniklerini kullanmayı öğreneceksiniz.

Başarı İçin Stratejiler
Eğitim sürecince uygulanan çeşitli teknikleri bütünleyerek davranışın ardındaki stratejilerin nasıl tanımlandığına dair ileri NLP teknikleriyle de tanışacaksınız.
Başlayan yaşam sürecimiz, bebeklikten çocukluğa ve ergenliğe sonra da yetişkinliğe doğru uzanarak gider. Bu sürecinizde içinde varolduğunuz sorunlarla baş edebilmek ve size yol göstermek için, sizlerin sırdaşlarınız olarak her türlü probleminizi paylaşarak Bireysel veya Grup Danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

NLP Nerelerde Kullanılır?

NLP Eğitim

NLP ve tekniklerini yaşamınızın tüm süreçlerinde , özel hayatınızda, iş yaşamınızda ve sosyal ilişkilerinizde en iyi performansı yakalamak ve hayat kalitenizi artırmak için kullanabilirsiniz. İletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda yardımcı teknikleri ve bakış açısı ile yaşamanızı ve kendinizi kontrol edebilirsiniz.

NLP GENEL OLARAK YILLARDIR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİRÇOK ALANDA BAŞARILI SONUÇLAR SAĞLAMIŞTIR.
Kurumlarda ve iş dünyasında

 • NLP ile Liderlik,
 • NLP ile Satış ve Pazarlama stratejileri,
 • NLP ile iletişim teknikleri,
 • Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi,
 • Çalışanlarla iletişim,
 • Stratejiler, çözümü ve çoğaltılması,
 • Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi,
 • Duruma göre stratejileri kullanmak,
 • Motivasyon stratejileri,
 • Karar stratejileri,
 • Yaratıcılık stratejileri,
 • Doğru kararların modellenmesi,
 • Başarılı yöneticilerin modellenmesi,
 • Yönetim, satış, pazarlama konusunda ikna kalıpları,
 • Bilinçaltı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri,
 • Coaching
 • Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlıkta

Kişisel Geçmişi Değiştirme Tekniği TIME LINE TERAPİ uygulamaları ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Eğitimlerimize sadece alandan kimseler katılabilir.

 • Depresyon,
 • Panik atak,
 • Sosyal fobiler,
 • Kişilik bozuklukları,
 • Cinsel sorunlar,
 • Tüm psikolojik rahatsızlıklar.

Kişisel Gelişimde
NLP uygulamaları kişisel gelişim amaçlı olup kişilerde davranış ve duygu düzeyinde değişiklikler yaratmak ve bilinçaltını yeniden programlamak üzere bire bir NLP Uzmanları tarafından yapılır. Tedavi amaçlı değil, kişisel gelişim amaçlıdır.

 • Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Ruh halini control etmeyi öğrenmek,
 • Kendini tanımak, her tür davranış değişimi,
 • İstemediğimiz davranışlardan kurtulma,
 • Mevcut olmayan davranışların kazanılması,
 • Genellemesiz ve stressiz bir yaşam,
 • Self-motivasyon,
 • Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi,
 • Kilo almadan sigara alışkanlığından kurtulma,
 • Moral gerektiren tüm durumlar,
 • İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması,
 • Hayır diyebilmeyi öğrenme.

Eğitimde (pedagoji ve eğitimi bilimleri)

NLP Eğitim
 • Sınavlara stressiz hazırlanma,
 • Sınav anında bilgileri hatırlama (Üniversite sınavları vb..),
 • Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi,
 • NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme,
 • Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları,
 • Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak,
 • Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri,
 • Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak,
 • Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak,
 • Öğrenen kişileri modelleme,
 • 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi),
 • Hızlandırılmış öğrenme,
 • Üretken öğrenme,
 • Yetişkin öğrenme teorisi ve hafıza dinamikleri.

Çocuk Yetiştirmede

 • Çocuk ve Aile arasında yapısı bir ilişki ve iletişim kurmada,
 • Kendimizi açık ifade edip, çocuğunuzun sizi daha iyi anlayıp tepki göstermesinde,
 • Doğru empati kurmada,
 • Çocuğunuzun zihinsel haritalarını anlayıp ona göre desteklenip gelişiminde yardımcı olmasında,
 • Çocuğunuzdaki istenmeyen davranışları değiştirmede,
 • Özsaygı, özgüven sağlamada,
 • Arkadaş ilişkilerinde yardımcı olabilme,
 • Çocuğunuza uyumlu olabilme,
 • Zaman yönetimini öğrenme,
 • Çocuk ruh sağlığı konusunda bilgilenme,

Yaratıcılık ve Sanat Alanlarında

 • Yaratıcı kaynaklarınızı keşfedip geliştirmede,
 • Zihinsel fırtınalar (Disney Stratejisi) ‘ni uygulayarak farklılıklar yaratma,
 • Artistlik yetenekler,
 • Yaratıcı ruhunuzu engelleyen birçok olumsuz etmenin ortadan kaldırılması.
NLP Eğitim

Sporda

 • Motivasyon,
 • Öfke kontrolü,
 • Mentörlük,
 • Disiplin sağlama,
 • Kişisel sporcu performansını ortaya çıkarma,
 • Hedef belirleme ve hedefe ulaşma,

Sağlık Alanlarında

 • Doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilerle doğru ve etkili iletişime geçme,
 • Empati kurabilme ve geliştirebilme,
 • Etkili sunum yapabilme,
 • Müzakere ve benzeri yüksek düzeyde becerilerini geliştirme,
 • Hasta hekim arasındaki güven ortamının oluşturulmasında,
 • Derin inanç ve hastalıklar arasındaki ilişkilerde çözüm odaklı stratejiler geliştime,
 • Sağlık alanında görevli personel ve kurum arasında ekip ruhu oluşturabilme, çatışma çözme tekniklerini ve iletişim kalıplarını geliştirme.

NLP'nin Ön Kabulleri
NLP’ nin oluşumunda dayandığı ve kabul ettiği etik ve felsefi bakış açısını oluşturan önemli ön kabullerinden bazıları aşağıdadır. Önkabuller, tartışılmaz, evrensel gerçekler ya da kesin doğrular değildir. Amaç, bu ön kabullerden yola çıkarak dış ve iç dünyamızı algılamak, yorumlamak ve davranışlarımızdaki tutum ve diğer davranış seçeneklerimizin farkında olarak gelişim sağlamaktır.

İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.

İletişimde hata yoktur, sadece geri bildirimler (feedback) vardır.

Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır.

Birşey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene.

Harita arazinin kendisi değildir.

Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.

Ne kadar çok alternatif yollarımız varsa, o kadar iyi.

NLP ULUSLARARASI EĞİTİMLERİ

INLPTA ULUSLARASI SERTİFİKA PROGRAMLARI

 • Temel Giriş Sertifika Programları (INLPTA Diploma Programı)
 • Pratisyen Sertifika Programları (INLPTA Practitioner Training)
 • Uzman Sertifika Programları (INLPTA Master Training)
 • NLP Eğitmeni Sertifika Programları (INLPTA Trainer Training)
 • NLP Koçluk Eğitimi

SİZ DE FARKLI DÜZEYLERDEKİ NLP EĞİTİMLERİMİZE KATILABİLİRSİNİZ.

INLPTA STANDARTLARI
Uluslararası NLP Eğitmenler Derneği’nin standartları 5 kıtada 29 ülkede geçerlidir.
INLPTA EĞİTİM STANDARTLARI
NLP eğitimlerinin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi ve en yüksek sonuçların alınabilmesi için INLPTA belli başlı eğitim standartlarına sahiptir; ve tüm INLPTA üyesi NLP eğitmenleri bu standartlara uymakla yükümlüdür.
INLPTA SERTİFİKASYON STANDARTLARI
Sertifikalı INLPTA Master Practitioner yada eğitmeni olmayan kişiler sertifika imzalayamaz yada herhangi bir kişiye sertifika veremez.
Pusula, düzenlemiş olduğu sertifika eğitimlerinde, uluslararası eğitim enstitülerince kabul gören en yüksek eğitim standartlarını temel almıştır. Pusula tarafından verilen mezuniyet sertifikaları tüm dünyada kabul gördüğü gibi, katılımcıların isteği üzerine, Avrupanın en büyük üst kurumu olan INPLATA (International NLP Trainers Association ) tarafından da onaylatılabilir.
INLPTA EĞİTİM METODLARI
NLP eğitimlerimiz uluslararası standartlarda belirtilen 4-Mat olarak adlandırılan pedagojik seminer modüllerinin bir araya getirilmesiyle özel olarak tasarlanmıştır. Bundaki amaç, bilinçli ve bilinçdışı öğrenme süreçlerini aktif hale getirip, tüm öğrenme tiplerini gözeterek, katılımcıların maksimum düzeyde eğitim içeriklerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Dinamik ve interaktif eğitim modelimiz sayesinde, gereksinimlerinize cevap verebilirken öğrenirken eğlenmenin ve keşfetmenin de keyfini yaşayacaksınız. 12-16 kişilik gruplar halinde düzenlenen sertifika eğitimlerimiz güvenli bir eğitim atmosferi içerisinde, eğitim içeriklerinin özenle işlenip, grup çalışmaları sayesinde pekiştirilip, eğlenceli ve uygulamaya yönelik bir öğrenme sürecini mümkün kılmaktadır.
INLPTA EĞİTİMLERİNE KATILMA STANDARTLARI
Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP Sertifika eğitimleri tıbbi yada psikolojik terapi yerine geçmez. Katılımcılar, en az lise veya dengi eğitim kurumundan mezun ve herhangi bir yasadışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadıklarını teyit ederler.
INLPTA EĞİTİMLERİNDE SUPERVİZYON ÇALIŞMALARI
NLP eğitimlerini almış olan kişilerin arasında oluşturulan çalışma gruplarında katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar edip pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegrasyonu amaçlanmaktadır. Çalışma gruplarında süpervizyon desteği sağlanarak katılımcıların kişisel - özel gelişimleri ve NLP içeriklerini özel yaşamlarına entegre edebilmeleri sağlanmaktadır.
Çalışma gruplarının içeriğinde NLP’nin en etkili bazı tekniklerinin uygulanmasını hızlı ve doğru şekilde geliştirmek NLP eğitimlerini tamamlamış yada devam etmekte olan katılımcıların bilgilerini ve incelemelerini daha üst düzeylere götürmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Fikirlerin çaprazlanarak gelişebilmesi, yayılma olanağı ve pek çok farklı türde incelemenin birbirine bağlanması katılımcılara eşsiz bir biçimde NLP’yi öğrenme, kişisel ve profosyonel olarak büyüyebilme olanağı sağlayacaktır.

NLP EĞİTİMLERİ TERAPİ YERİNE GEÇMEZ.